DUSZPASTERZEDuszpasterze pracujący obecnie w parafii:

Z parafii pochodzą: